Opknappen van kroondoppen

Het zou mooi zijn als iedere kroondop netjes van de fles komt, zonder deuken en knikken. Helaas is dat niet zo en moeten ze gefatsoeneerd worden. Hoe dat in zijn werk gaat, laat ik u in 4 stappen zien.

Kroonkurk opknappen

Deze kroondop moet opgeknapt worden. Omdat de dop metaalkleurig is, valt iedere oneffenheid direct op.

Vlakker maken

De kroondop wordt op het aambeeld gelegd en deze wordt met de stempel vlakker gemaakt. Hierdoor wijkt de zijkant op meestal 2 of meer plaatsen uit (meer dan voor deze stap). Ik heb 3 verschillende groottes van de stempel. Welke ik gebruik is afhankelijk van de aard van de aanwezige deuken en/of knikken.

Resultaat aambeeld
Zo ziet de kroondop er uit nadat deze op het aambeeld platter is gemaakt.

Zijkant fatsoeneren

Met een kroonkurkapparaat druk ik de kroondop op een oude fles. De zijkanten komen nu weer netjes naar binnen. Het kroonkurkapparaat heb ik gekocht in een winkel waar ze spullen verkopen om zelf bier te maken, al verkrijgbaar vanaf ~€25.

Opener

Met deze opener van La Trappe haal ik de kroondop voorzichtig van de fles. Deze opener verbuigt de kroondop nauwelijks. Nu is de zijkant weer heel aardig zoals die hoort te zijn.

Het begint er al op te lijken, het oppervlak bevat nog wel kleine deukjes.

Laatste oneffenheden uitdeuken

Met de stempel en het aambeeld worden de laatste deukjes er uit geklopt. Het eindresultaat is in ieder geval mooier dan zoals ik hem kreeg.


Aambeeld en stempels

Als de kroondop met het kroonkurkapparaat is bewerkt, past deze in de ring. De kroondop met ring kan dan in het aambeeld geschoven worden. Met de stempels en hamer kan de kroondop vervolgens uitgedeukt worden. De ring heeft een verdikking, zodat de kroondop goed opgesloten zit.

Maatvoering

De enige maatvoering die kritisch is, zijn de inwendige diameters en de hoogte van de ring. Aangezien ik al diverse keren vragen gekregen heb over de maatvoering, heb ik het aambeeld en de ring voor u getekend. De eerste versie is door een oud-collega gemaakt, de tweede versie door mijn zwager. Zij hebben helaas geen tijd om dit voor u te maken. De tekeningen zijn van de 2e versie. Het materiaal is staal (mijn aambeeld is van RVS, dat is wel luxe).

Met deze foto's en tekeningen heeft u voldoende informatie om dit aambeeld voor kroondoppen te kunnen (laten) maken.