Opknappen van kroondoppen

Het zou mooi zijn als iedere kroondop netjes van de fles komt, zonder deuken en knikken. Helaas is dat niet zo en moeten ze gefatsoeneerd worden. Hoe dat in zijn werk gaat, laten de bijgaande foto's zien.

Foto 1: dit is de op te knappen kroondop met stempel en RVS stalen aambeeld.

Foto 2: de kroondop is met de stempel vlakker gemaakt. Hierdoor wijkt de zijkant op meestal 2 of meer plaatsen uit.

Foto 3: Met een kroonkurkapparaat druk ik de kroondop op een oude fles en met een knuistje breng ik ieder kroontje een klein beetje naar buiten. Nu is de zijkant weer heel aardig zoals die hoort te zijn. Het kroonkurkapparaat heb ik gekocht in een winkel waar ze spullen verkopen om zelf bier te maken, al verkrijgbaar vanaf ~€25.

Foto 4: nadat de kroondop op het aambeeld platter is gemaakt.

Foto 5: nadat de kroondop met het kroonkurkapparaat op de fles is gedrukt en er met een knuistje voorzichtig weer is afgehaald. Het oppervlak bevat nog kleine deukjes.

Foto 6: met de stempel en het aambeeld worden de laatste deukjes er uit geklopt. Het eindresultaat is in ieder geval mooier dan zoals ik hem kreeg.

Als de kroondop met het kroonkurkapparaat is bewerkt, past deze in de ring. De kroondop met ring kan dan in het aambeeld geschoven worden. Met de stempels en hamer kan de kroondop vervolgens uitgedeukt worden. De ring heeft een verdikking, zodat de kroondop goed opgesloten zit. 

Maatvoering

De enige maatvoering die kritisch is, zijn de inwendige diameters en de hoogten van de ring. Aangezien ik al diverse keren vragen gekregen heb over de maatvoering, heb ik het aambeeld en de ring voor u getekend. De eerste versie is door een oud-collega gemaakt, de tweede versie door mijn zwager. Zij hebben helaas geen tijd om dit voor u te maken. De tekeningen zijn van de 2e versie. Het materiaal is staal (mijn aambeeld is van RVS, dat is wel luxe).

Met deze foto's en tekeningen heeft u voldoende informatie om dit aambeeld voor kroondoppen te kunnen (laten) maken.